DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head E

Press Release

 “กรมเจรจาฯ” ลงพื้นที่เสริมแกร่งชาเชียงราย มั่นใจ! เป็น GI เวิร์ลคลาส แนะผู้ประกอบการใช้เป็นโอกาสสร้างแต้มต่อตลาดชา รักษาอันดับสี่ส่งออกโลก
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและผู้ประกอบการชาจังหวัดเชียงราย เมื่อ...
วันศุกร์, 22 กุมภาพันธ์ 2562
ไทยรุกคืบ! สวมบทประธานอาเซียนเยือนแดนอิเหนา หวังเดินหน้าสรุปผลเจรจา RCEP ภายในสิ้นปี
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยในฐานะประธานอาเซียนได้ตั้งเป้าให้การสรุปผลการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) เป็นประเด็นสำคัญที่...
วันศุกร์, 22 กุมภาพันธ์ 2562
‘กรมเจรจาฯ’ เร่งเครื่องจัดทำระบบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน มั่นใจพร้อมให้ผู้ประกอบการเริ่มใช้งาน ก.ค. นี้
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยผลการประชุมของคณะอนุกรรมการด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Inter-Sessional SC-AROO Meeting) ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7 – 9...
วันพุธ, 20 กุมภาพันธ์ 2562
‘กรมเจรจาฯ’ ปลื้ม FTA ดันไทยรั้งอันดับ 4 ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ชาของโลก  พร้อมสานต่อความสำเร็จ ลงพื้นที่หนุนผู้ประกอบการชาและเกษตรกรใช้ประโยชน์เอฟทีเอต่อเนื่อง
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจึงให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์และติดตามความพร้อมของเกษตรกรและ...
วันจันทร์, 18 กุมภาพันธ์ 2562
‘กรมเจรจาฯ’ จัดสัมมนากฎถิ่นกำเนิดสินค้าฯ ภายใต้ FTA อาเซียน – จีน เสริมแกร่งผู้ประกอบการสงขลา กระตุ้นการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าบุกตลาดจีน
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ลงใต้จัดสัมมนาเรื่อง “กฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน” ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ...
วันจันทร์, 18 กุมภาพันธ์ 2562
ไทยรุกหนักตลาดอินเดีย แสดงบทบาทนำของประธานอาเซียน ในงาน India – ASEAN Expo and Summit ครั้งที่ 4
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตนจะเดินทางเข้าร่วมงานอินเดีย-อาเซียน เอ็กซ์โปแอนด์ซัมมิท ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “การสร้างสรรค์อนาคตร่วมกัน ...
วันจันทร์, 18 กุมภาพันธ์ 2562
‘กรมเจรจาฯ’ หนุนผู้ประกอบการไทยบุกตลาด ‘อินเดีย’ ชวนเร่งใช้ประโยชน์จาก FTA ขยายการค้าการลงทุน เสริมศักยภาพเศรษฐกิจไทย
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ปัจจุบันไทยมีความตกลงการค้าเสรีกับอินเดียที่มีผลใช้บังคับแล้วอยู่ 2 ฉบับ ที่ผู้ส่งออกสามารถเลือกใช้ประโยชน์ได้ ได้แก่ 1) เอฟทีเอไทย-อินเดีย ที่...
วันพฤหัสบดี, 14 กุมภาพันธ์ 2562
ไทยผนึกอาเซียนหารือเกาหลี เร่งยกระดับการค้าเสรีระหว่างกัน ฉลองความสัมพันธ์สู่ทศวรรษที่ 4
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (AKFTA-IC) ครั้งที่ 17 และการประชุมอื่นๆ ...
วันพุธ, 13 กุมภาพันธ์ 2562
“กรมเจรจาฯ” ผนึกกำลังพันธมิตร บุกแม่ฮ่องสอน  เสริมแกร่งเกษตรกร เตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดการค้าเสรี
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยผลการลงพื้นที่ของกรมเจรจาฯ ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ...
วันศุกร์, 08 กุมภาพันธ์ 2562
‘กรมเจรจาฯ’ จับมือสภาเกษตรฯ ลงพื้นที่ภาคเหนือ  ชี้ช่องรวยเกษตรกรขยายส่งออกสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติดำเนินโครงการ “เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี” โดยในปีนี้จะดำเนินการ ...
วันพุธ, 06 กุมภาพันธ์ 2562