DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

Spacer รายเดือน
รายเดือน

การสัมมนาและศึกษาดูงานเรื่องการค้าเสรีเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยก้าวสู่ Smart Enterprise 4.0

 

การสัมมนาและศึกษาดูงานเรื่องการค้าเสรีเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยก้าวสู่ Smart Enterprise 4.0

 

 

การสัมมนาและศึกษาดูงาน

เรื่อง"การค้าเสรีเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยก้าวสู่ Smart Enterprise 4.0"

โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมกับเกษตรกรแห่งชาติ

ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561

ณ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศีรษะเกษ

 

 
วันที่เริ่มต้น : ศุกร์, 29 มิถุนายน 2561
 
วันที่สิ้นสุด : อาทิตย์, 01 กรกฎาคม 2561
 
สถานที่  : จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศีรษะเกษ
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
 

กลับ