DTN Name

A- A A+

Th EN

ภาพกิจกรรม

STEER ครั้งที่ 4 วันที่ 27 ต.ค.2558
STEER ครั้งที่ 4 วันที่ 27 ต.ค.2558
อธ.จร.ร่วมประชุม HLED ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส 16ต.ค.2558
อธ.จร.ร่วมประชุม HLED ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส 16ต.ค.2558
การเสวนาโครงการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของไทย 22ต.ค.2558
การเสวนาโครงการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของไทย 22ต.ค.2558
การสัมมนาเรื่องการมีผลบังคับใช้ และการใช้ประโยชน์จาก FTA ไทย-ชิลี 22ต.ค.2558
การสัมมนาเรื่องการมีผลบังคับใช้ และการใช้ประโยชน์จาก FTA ไทย-ชิลี 22ต.ค.2558
อธ.จร.ร่วมงานสุดยอดเฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดโลก 21ต.ค.2558
อธ.จร.ร่วมงานสุดยอดเฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดโลก 21ต.ค.2558
การประชุมเตรียมการ ACFTA​-JC ครั้งที่ 9 วันที่ 20ต.ค.2558
การประชุมเตรียมการ ACFTA​-JC ครั้งที่ 9 วันที่ 20ต.ค.2558
การหารือระหว่างอธ.จร.กับทูตนิวซีแลนด์ 20ต.ค.2558
การหารือระหว่างอธ.จร.กับทูตนิวซีแลนด์ 20ต.ค.2558
อธ.จร.ร่วมงาน เทศกาลอาหารนานาชาติ ANUGA 2015 และพิธีเปิด Thailand Pavilion 10ต.ค.2558
อธ.จร.ร่วมงาน เทศกาลอาหารนานาชาติ ANUGA 2015 และพิธีเปิด Thailand Pavilion 10ต.ค.2558
รมช.เข้าพบหารือกับผู้บริหารบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ของฝรั่งเศส 15ต.ค.2558
รมช.เข้าพบหารือกับผู้บริหารบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ของฝรั่งเศส 15ต.ค.2558